Ceny Josefa Hlávky

Tyto ceny jsou určeny autorům vědecké a odborné literatury a Nadace ČLF je uděluje společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství. Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Návrhy na tato ocenění jsou přijímány od vědeckých institucí, nakladatelství i od širší odborné veřejnosti.

Konečný termín pro zaslání knih navrhovaných na Cenu Josefa Hlávky za rok 2017  je pátek 9. 2. 2018

 

 

2016

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Martin Mádl, Ph.D.,
Mgr. Radka Heisslerová,
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.,
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., a kolektiv
za knihu Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia]
(laudatio: prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv    
za knihu ROBOTY A ROBOTIZOVANÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, Brno [Vutium]
(laudatio: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

 V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
za knihu Plastická a rekonstrukční chirurgie, Brno [Munipress]
(laudatio: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.)

V oblasti vědy o živé přírodě:
letos nebyla cena udělena
 Fotografie z letošního předávání Cen Josefa Hlávky

Filmový záznam z letošního předávání Cen Josefa Hlávky (kamera, režie a střih  Eva a Miroslav Urbanovi)