Ceny Josefa Hlávky

Tyto ceny jsou určeny autorům vědecké a odborné literatury a Nadace ČLF je uděluje společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství. Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Návrhy na tato ocenění jsou přijímány od vědeckých institucí, nakladatelství i od širší odborné veřejnosti.

Konečný termín pro zaslání knih navrhovaných na Cenu Josefa Hlávky za rok 2018  je pátek 8. 2. 2019

 

2017

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D.,
za knihu Gustáv Husák, Praha [Vyšehrad]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

RNDr. Petr Zajíček    
za knihu Moravský kras v ponorné řece času, Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.,
Mgr. Libuše Vlasáková,
RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.

za knihu Mokřady, Praha [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.,
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a kolektiv
za knihu Kardiologie, Praha [Mladá fronta]

Ars longa

Cenu Ars longa za mimořádný přínos české kultuře obdržel v Lužanech u Plzně Jiří Suchý. Šestaosmdesátiletý herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik a výtvarník je prvním držitelem ceny, kterou společně udělila Nadace Český literární fond a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 

 

2016

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Martin Mádl, Ph.D.,
Mgr. Radka Heisslerová,
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.,
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., a kolektiv
za knihu Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia]
(laudatio: prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv    
za knihu ROBOTY A ROBOTIZOVANÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, Brno [Vutium]
(laudatio: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

 V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
za knihu Plastická a rekonstrukční chirurgie, Brno [Munipress]
(laudatio: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.)

V oblasti vědy o živé přírodě:
letos nebyla cena udělena
 Fotografie z  předávání Cen Josefa Hlávky za rok 2016

Filmový záznam z letošního předávání Cen Josefa Hlávky (kamera, režie a střih  Eva a Miroslav Urbanovi)