Ceny Josefa Hlávky

Tyto ceny jsou určeny autorům vědecké a odborné literatury a Nadace ČLF je uděluje společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství. Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Návrhy na tato ocenění jsou přijímány od vědeckých institucí, nakladatelství i od širší odborné veřejnosti.

 

2016

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Martin Mádl, Ph.D.,
Mgr. Radka Heisslerová,
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.,
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., a kolektiv
za knihu Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia]
(laudatio: prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv    
za knihu ROBOTY A ROBOTIZOVANÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, Brno [Vutium]
(laudatio: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

 V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
za knihu Plastická a rekonstrukční chirurgie, Brno [Munipress]
(laudatio: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.)

V oblasti vědy o živé přírodě:
letos nebyla cena udělena
 Fotografie z letošního předávání Cen Josefa Hlávky

Filmový záznam z letošního předávání Cen Josefa Hlávky (kamera, režie a střih  Eva a Miroslav Urbanovi)