Ceny Josefa Hlávky

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat  Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech:

– společenské vědy
– vědy o neživé přírodě
– vědy o živé přírodě
– lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Pokud to epidemiologická opatření spojená s koronavirem umožní, slavnostní předání cen se uskuteční v červnu na zámku v Lužanech u Plzně. Návrhy na ocenění  (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 9. února 2024 na adresu:

Nadace Český literární fond,  Pod Nuselskými schody 3, 120 00  Praha 2
telefon: 222 560 081, telefon domů: 318 522 078  e-mail: hajkova@nclf.cz

Do soutěže nebudou přijímány návrhy provázené exempláři knih, které jsou majetkem knihoven.

2022

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022 získali:

V oblasti společenských věd:

Michal Tomášek
za knihu Právo na Hedvábné cestě (nakl. Karolinum)


V oblasti vědy o neživé přírodě:

Petr Pauliš, Zdeněk Dvořák, Karel Babka, Petr Fuchs (editoři)
za knihu Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy (nakl. Kuttna)


V oblasti vědy o neživé přírodě:

Pavel Kohout (hl. ed.), Eduard Havel, Martin Matějovič, Michal Šenkyřík (editoři)
za knihu Klinická výživa    

V oblasti vědy o živé přírodě:

Vladimír Rudajev
Příběh buňky. Od molekul ke vzniku života a prvním organismům (nakl. Academia)

V oblasti lékařské vědy:

David Musil, Jiří Gallo, Aleš Chrdle a kol.
za knihu Infekce v ortopedii (nakl. Maxdorf – Jessenius)

2021

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2021 získali:

V oblasti společenských věd:

prof. Jiří Kuthan
za knihu Parléřovský mýtus (Academia)


V oblasti vědy o neživé přírodě:

Místo ceny v oblasti věd o neživé přírodě se expertní komise rozhodla udělit mimořádnou cenu nakladatelství Munipress za vydání faksimile původního rukopisu Karla Engliše ve čtyřech svazcích: Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu.


V oblasti vědy o živé přírodě:

Pavel Kohout (hl. ed.), Eduard Havel, Martin Matějovič, Michal Šenkyřík (editoři)
za knihu Klinická výživa    

V oblasti lékařské vědy:

Ivan Dylevský
za knihu Klinická kineziologie a patokineziologie (1. a 2. díl)

2020

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2020 získali:

V oblasti společenských věd:

prof. PhDr. Martin Hilský
za knihu Shakespearova Anglie. Portrét doby (Academia)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

PhDr. Jarmila Čiháková, Martin Müller, et al.
za knihu Malostranská rotunda sv. Václava v Praze  (Národní památkový ústav v Praze)

V oblasti vědy o živé přírodě:

MUDr. Jakub Hurych, MUDr. Roman Štícha et al.
za knihu Lékařská mikrobiologie – repetitorium (Triton)

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Zdeněk Krška a kolektiv
Onemocnění slinivky břišní. Albertova sbírka (nakl. a vyd. We Make Media)

(V roce 2021 byly ceny předány v sídle Hlávkova Nadání v Praze).

2019

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2019 získali:
V oblasti společenských věd:

prof. Petr Čornej, DrSc., a kol.
za knihu Žižka, Život a doba husitského válečníka, Praha [Paseka]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Miloslav Šimek,CSc. a kolektiv    
za knihu Živá půda, Biologie půdy (1), Ekologie, využívání a degradace půdy (2), Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

doc. MVDr. Miroslavě Palíkové, Ph.D., ed.
za knihu Nemoci a chorobné stavy ryb, [Jihočeská univerzita]

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Janě Hercogové, CSc., MHA, et al.
za knihu Klinická dermatovenerologie, Praha [Mladá fronta]

(V roce 2020 byly ceny vzhledem k epidemiologickým opatřením předány v sídle Hlávkova Nadání v Praze).

2018

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2018 získali:
V oblasti společenských věd:

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. Pavel Horák, Ph.D., a kol.
za knihu Republika Československá 1918-1939, Praha [Lidové noviny]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.    
za knihu Abelova cena, Nejvyšší ocenění za matematiku, Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
za knihu Lymfologie, Teoretické základy a klinická praxe, Praha [Galén]

V oblasti lékařské vědy:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., Mgr. Soňa Hájková, MSc.
za knihu Následná intenzivní péče, Praha [Mladá fronta]

2017

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D.,
za knihu Gustáv Husák, Praha [Vyšehrad]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

RNDr. Petr Zajíček    
za knihu Moravský kras v ponorné řece času, Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.,
Mgr. Libuše Vlasáková,
RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.

za knihu Mokřady, Praha [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.,
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a kolektiv
za knihu Kardiologie, Praha [Mladá fronta]

Ars longa

Cenu Ars longa za mimořádný přínos české kultuře obdržel v Lužanech u Plzně Jiří Suchý. Šestaosmdesátiletý herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik a výtvarník je prvním držitelem ceny, kterou společně udělila Nadace Český literární fond a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 

 

2016

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Martin Mádl, Ph.D.,
Mgr. Radka Heisslerová,
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.,
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., a kolektiv
za knihu Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia]
(laudatio: prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv    
za knihu ROBOTY A ROBOTIZOVANÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, Brno [Vutium]
(laudatio: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

 V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
za knihu Plastická a rekonstrukční chirurgie, Brno [Munipress]
(laudatio: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.)

V oblasti vědy o živé přírodě:
letos nebyla cena udělena
 Fotografie z  předávání Cen Josefa Hlávky za rok 2016

Filmový záznam z letošního předávání Cen Josefa Hlávky (kamera, režie a střih  Eva a Miroslav Urbanovi)