Kontakty

Ředitel nadace a kancelář

Ředitel nadace jedná za nadaci v souladu se statutem samostatně, na základě a v rozsahu písemné generální plné moci udělené správní radou.

Ředitelem Nadace ČLF je Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (purs@nclf.cz)
zástupce ředitele: Bc. Vratislav Keprt (keprt@nclf.cz)

Nadační příspěvky literatura a dramatická umění: Mgr. Dan Török (torok@nclf.cz)
Nadační příspěvky věda a žurnalistika: Helena Hájková (hajkova@nclf.cz)
ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná (volna@nclf.cz)

Správní rada

Správní rada Nadace ČLF je sedmičlenný orgán, který ze zákona a dle statutu rozhoduje o všech záležitostech nadace a jménem nadace jedná. Její funkční období je tříleté. Za správní radu jednají navenek jménem nadace předseda a místopředseda správní rady, každý samostatně, nebo společně dva členové rady.
Správní rada je volena odstupující správní radou na základě nominací, které mohou předložit jak členové správní rady, tak i představitelé jednotlivých podporovaných oblastí.

Správní rada zvolená v polovině roku 2015 pracuje ve složení:

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Mgr. Stanislav Doubrava, Ing. Zdeněk Justoň (předseda), PhDr. Jan Lukeš, Ing. Michal Novotný, Jan Švankmajer, Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D.

Funkční období této správní rady trvá do poloviny roku 2018.

Dozorčí rada

Dozorčí rada, kontrolní orgán nadace, je tříčlenná s funkčním obdobím tří let. Volby dozorčí rady probíhají na základě klíče a ustanovení odstupující správní rady obdobně, jako je tomu u voleb do správní rady.
Dozorčí rada Nadace ČLF pracuje ve složení:

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. (předseda), Jiří Novotný, Ing. Vlastimil Šimek.

Funkční období této dozorčí rady končí roku 2019.

Expertní skupiny a poroty

Nadace ČLF zřizuje pro účely rozdělování nadačních příspěvků ve výběrovém řízení nezávislé expertní skupiny pro jednotlivé obory. V těchto týmech je zapojeno více než třicet dobrovolných spolupracovníků nadace z řad významných autorů, interpretů, vědců a odborníků v příslušných kulturních oborech. Takto ohodnocené  a doporučené žádosti o nadační příspěvek následně podléhají schválení správní radou.